آقمشهد پایگاه شهید سلمان بابائی شهید شکرالله اسماعیلی شهید سعید فلاحی شهید عادل مهدوی شهید بهرام کنعانی شهید مهدی هادیان شهید هادی نیکزاد شهید محمود اسماعیلی شهید داریوش رنجبر شهید ذبیح الله علیپور شهید میرزاخان زائری کلام ستارگان اخبار یادواره کلام ماه دیار عاشقان
>
| |

زندگی نامه ها

زندگی نامه بسیجی دلاور شهید مهدی(امیر) هادیان

نام پدر: علی

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 1/1/1347

تاریخ اعزام: 1365

تاریخ شهادت: 22/5/1366

محل شهادت: بانه، کردستان

نام عملیات: نصر 4

نحوه شهادت: اصابت ترکش

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 19 سال

زندگی نامه شهید محمود اسماعیلی

نام پدر: علی اکبر

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 6/2/1335

تاریخ اعزام: 22/11/1365

تاریخ شهادت: 12/12/1365

تاریخ بازگشت: 7/5/1375

محل شهادت: شلمچه

نام عملیات: کربلا 5

نحوه شهادت: اصابت ترکش

وضعیت تأهل: متأهل

سن شهید: 30 سال

زندگی نامه شهید بهرام کنعانی

نام پدر: یعقوبعلی

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 1/1/1344

تاریخ اعزام: 12/6/1363

تاریخ شهادت: 29/10/1365

محل شهادت: سقز

نحوه شهادت: بمباران هوایی

وضعیت تأهل: متأهل

سن شهید: 18 سال

زندگی نامه بسیجی مخلص، شهید هادی نیکزاد

نام پدر: سرالله

محل تولد: بهشهر

تاریخ تولد: 1347

تاریخ اعزام: 3/4/1364

تاریخ شهادت: 1/6/1364

محل شهادت: هورالعظیم

نحوه شهادت: اصابت خمپاره

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 17 سال

زندگی نامه سرباز شهید عادل مهدوی

نام پدر: تقی

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 12/5/1341

تاریخ اعزام: 5/9/1363

تاریخ شهادت: 1/11/1363

محل شهادت: سومار کله قندی

نحوه شهادت: اصابت گلوله

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 20 سال

زندگی نامه بسیجی دلاور، شهید داریوش رنجبر

نام پدر: عبداله

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 1/1/1348

تاریخ اعزام: 20/8/1363

تاریخ شهادت: 26/10/1363

محل شهادت: مریوان

نحوه شهادت: اصابت ترکش

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 15 سال

زندگی نامه سرپاسبان شهید سعید فلاحی

نام پدر: رمضانعلی

محل تولد: زیرآب سوادکوه

تاریخ تولد: 1/5/1343

تاریخ اعزام: 5/5/1363

تاریخ شهادت: 16/8/1363

محل شهادت: شهر مهاباد، پایگاه شهید علی کریمی (کردستان)

نحوه شهادت: درگیری با ضد انقلاب

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 20 سال

زندگی نامه پاسدار دلاور ، شهید شکرالله اسماعیلی

نام پدر: علی اکبر

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 4/3/1347

تاریخ اعزام: 20/4/1362

تاریخ شهادت: 1/8/1362

محل شهادت: مریوان

نام عملیات: والفجر 4

نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 15 سال

خصوصیات اخلاقی نونهال شهید ذبیح الله علیپور

نام پدر: حسین

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 1351

تاریخ شهادت: 3/10/1361

محل شهادت: آقمشهد

نحوه شهادت: اصابت گلوله

سن شهید: 10 سال

زندگی نامه شهید میرزاخان زائری

نام پدر: آقاجان

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 2/5/1301

تاریخ شهادت: 22/4/1361

محل شهادت: آقمشهد

نحوه شهادت: اصابت ضربات چاقو به دست منافقان کوردل

وضعیت تأهل: متأهل

سن شهید: 60 سال

زندگی نامه سرباز شهید سلمان بابائی

نام پدر: فتاح

محل تولد: آقمشهد

تاریخ تولد: 9/3/1339

تاریخ اعزام: 1359

تاریخ شهادت: 12/2/1361

محل شهادت: خونین شهر

نام عملیات: بیت المقدس

نحوه شهادت: موج گرفتگی و اصابت ترکش

وضعیت تأهل: مجرد

سن شهید: 22 سال

 

درون‌شد

بازدیدکنندگان

1